اسفند۱ ,۱۳۹۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

گاو باید بمیرد

سال ها پیش یه همسایه داشتیم که وضع مالی خوبی نداشت و بیچار خیلی هم فقیر بود ،گذشت و گذشت تا اینها یه گوساله رو با هزار زحمت خریدن و شروع کردن به بزرگ کردنش تا برای خودش خانمی شد ، میگفتم این گوساله ناز نازی خانم بود.
بعد از چند وقت این گوساله مادر شد و کم کم چند تا شدن و تعدا گاو ها هم داخل چند سال چند برابر شد ، وضع مالی این خونواده هم چند برابر بهتر شد!

ولی برای من همیشه یه سوال بی جواب موند !

سوالش هم اینه که گاو همسایه که باردار شده بود چطوری باردار شده ؟

این که شوهر نداشت  ؟ لقاح مصنوعی هم اون زمان وجود نداشت  ؟

ادامه مطلب
صفحه 1 از 11