آذر۸ ,۱۳۹۲

ارسال شده توسط | ۶ نظر

مسافرم در غم ابدی تو

254075_1370961612

و من فردا دوباره مسافرم

و دوباره در غم ابدی تو

تورا نمی بخشم

فرصت باهم بودن را فروختی

ادامه مطلب
صفحه 1 از 11