شهریور۲۱ ,۱۳۹۱

ارسال شده توسط | ۱نظر

تکه نانی

فاحشه را خدا فاحشه نکرد
آنان که در شهر نان قسمت می کردند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که خود لنگ هم آغوشی ماندند،
او را به تکه نانی بخرند .
” صادق هدایت “

 

ادامه مطلب
صفحه 1 از 11