اردیبهشت۳۰ ,۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۲ نظر

آخر دنیاست انگار

نمی دونم انگار آخر دنیاست

همه چیز خیلی سریع داره رده میشه،سریع تر از باد ،طوفان اصلا نور خورشید

البته برای من !

کنترل هیچ چیزی رو ندارم

کاش یه روز کنترل دست من بود

ای خدا کاش بعد از این سرعت باران آرامش باشد

باران خوشبختیم آرزوست

ادامه مطلب
صفحه 1 از 11