مهر۹ ,۱۳۹۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

مهر هم آمد

سلام

دوباره ماه مهر آمد

کاش اون روزها دوباره تکرار میشد

کاش دوباره به مدرسه می رفتم

افسوس زمان تکرار نمی شود

20510227171253012120420516061169219554189

ادامه مطلب
صفحه 1 از 11